Cartas de Avalon :

 

"Resolució d'inscripció de l'entitat Avalon Aran Natural"
Carta de Respuesta, 13 de Diciembre de 2006.

k