L'Associació aranesa Avalon demana la constitució d'un consorci paral·lel al Pla de reintroducció de l'ós